Thai Civic Education

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

 

 

WEb front page

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมล่าสุด

กรกฎาคม
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
เสวนา 'การศึกษาแบบไหนที่สังคมไทยต้องการ"
3 ก.ค. 2016
เวลา 17:30 - 20:00 น.


Thai Civic Education และโครงการเด็กเล่าเรื่องการศึกษา(สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา กล...
ประชุมปฏิบัติการ "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย"
8 ก.ค. 2016 - 10 ก.ค. 2016

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สพฐ. และ Thai Civic Education จัดการประชุมปฏิบัติการ "การ...
การอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”
28 ก.ค. 2016 - 31 ก.ค. 2016

กำหนดการ